Social Schools app

In onze schoolapp Social Schools zitten alle communicatietools om het contact tussen ouder en leerkracht zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Nieuwe ouders maken een account aan op de app en krijgen een persoonlijke koppelcode. In de app kunnen zij de privacy van hun kind waarborgen.
De app is bedoeld voor:

  • Groepsberichten delen; voor een hogere betrokkenheid bij het onderwijs van uw kind
  • 1-op-1 gesprekken met de leerkracht voor privégesprekken/meldingen of het maken van een afspraak
  • Agenda met de activiteiten per school/groep
  • Planning oudergesprekken
  • Informatie vanuit school

Ziekmeldingen van uw kind graag per telefoon doorgeven voor half 9 door een ouder!