Overige informatie

Op obs De Driemaster wordt er in een doorgaande leerlijn gebruik gemaakt van ICT-middelen. Van groep 1 t/m 3 worden er soms activiteiten op de computer gedaan. In groep 4 maken de leerlingen gebruik van een tablet van Snappet voor de taal- en rekenlessen, naast het aanbod op papier. Het ontwikkelen van de fijne motoriek is hier nog erg belangrijk.
Vanaf groep 5 hebben de leerlingen een eigen Chromebook tot hun beschikking. Ze kunnen hier hun lessen op maken, maar leren ook allerlei ICT-vaardigheden. 
Vanaf groep 5 hebben de leerlingen een eigen schoolmail, waarmee ze binnen office 365 kunnen werken met Word, Powerpoint, etc. Daarnaast zit hier ook een functie van Teams om te kunnen 'vergaderen' met elkaar of de leerkracht, wat fijn is bij online lessen. Ze leren documenten delen en feedback verwerken, presentaties maken en een spreekbeurt voorbereiden.
Om dit veilig te laten gebeuren krijgen de leerlingen jaarlijks lessen over Mediawijsheid. Hierbij krijgen ze lessen over nepnieuw, fishing, online pesten, beveiliging, influencers en datadiefstal. Zo worden ze klaargestoomd op een digitale wereld. 

Om alles in goede banen te leiden (denk aan alle licenties, wachtwoorden, onderhoud devices, ondersteuning team) hebben we een ict'er onder onze collega's. 

Net als op alle scholen in Nederland, wordt er ook bij ons op school weleens gepest. Wij hebben hierin een 'no zero' beleid. Pesten wordt niet getolereerd. We werken dagelijks aan een goed klassenklimaat, waarin kinderen zich veilig genoeg moeten voelen om het te melden als ze het idee hebben te worden gepest. Bij melding van pesten gaan we direct in gesprek met de leerling(en) en worden ouders betrokken. Samen staan we hier sterk in en werken we aan een oplossing. Jaarlijks doen we als school ook actief mee aan 'de week tegen pesten'. Hier wordt aandacht besteed aan pesten op school en buiten school, maar ook aandacht besteed aan online pesten. 

Hier vindt u ons anti-pestprotocol van Stichting OVO.
 

...

..