Bij de kleuters

De aanpak, inrichting en werkwijze in groep 1/2 is anders ingericht dan de andere leerjaren binnen de school. De dag wordt veelal gezamelijk gestart en afgesloten. Gedurende de dag wordt er thematisch gewerkt en gespeeld aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op het plein. 

Binnen het onderwijs in groep 1 en 2 is er veel aandacht voor de taalvorming. Middels verschillende methodes staan de woordenschat, taalontwikkeling, voorbereidend lezen, schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Naast de Nederlandse taal wordt ook Engels aangeboden op een speelse wijze en in de vorm van liedjes. Verder staan er in het dagprogramma verschillende momenten van bewegen, oefeningen, spelletjes en rekenactiviteiten gepland. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk in de eerste periode vooral op het wennen en het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat en de leerstof wordt op een speelse manier aangeboden. In een latere fase leren kinderen activiteiten te plannen en worden er werkjes aangeboden zodat er aan concentratie en werkhouding gewerkt kan worden.

In groep 2 komen hier vaste opdrachtjes bij gericht op het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. De resultaten en de ontwikkeling van de kinderen worden bijgehouden door middel van de leerlijnen van het jonge kind in ParnasSys. In de kleuterperiode wordt alleen de Cito M2 toets afgenomen en indien gewenst bij een enkele leerling de Cito E2 toets.