Bij ons op school

De Driemaster heeft twee locaties waarbij kinderen, in enkele - of combinatie groepen, onderwijs krijgen aangeboden. De leerlingen volgen in de basis de leerstof van de groep (of een eigen leerlijn/doelen) en daarnaast vinden er groepsdoorbrekende activiteiten plaats, waarbij kinderen op grond van niveau, interesse of keuze worden ingedeeld. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind binnen de school. 
 

Op de locatie in de Westwijk (Tonneband 22a) bevinden zich 5 combigroepen (2024-2025). De instroom bij de kleuters wordt momenteel bekeken op basis van 'woonadres', daar de school een mooie groei doormaakt en we graag de balans goed houden in de school. Deze school heeft afgelopen jaar een prachtig nieuw schoolplein gerealiseerd met een leerplein om de buitenomgeving beter te benutten. De kinderen komen hier heerlijk tot spelen en ontwikkelen. Ook het Westpark wordt met regelmaat bezocht voor lessen en activiteiten. De school is een Eco-School en heeft de groene vlag. Voor meer informatie, zie: Eco-Schools.
De kleuters hebben hun eigen gymzaal in de school, maar de leerlingen vanaf groep 3 krijgen bewegingsonderwijs in sporthal de Appelgaard. Verder wordt er gebruik gemaakt van de toneelzaal in de Wielwijk bij musicals of optredens. 

Op de locatie in de Wielwijk (Pietersweer 32) bevinden zich 7 enkele - en combigroepen (2024-2025). De school heeft 4 vleugels: een kleuterhoek met twee groepen 1/2, een middenbouwvleugel (3, 4 en 5/6),  een bovenbouwvleugel (6,7 en 8) en een vleugel met de bso (Partou) en de Peuterspeelzaal (de Matrozen en de Snaters). Alle vleugels hebben een eigen ingang. Via de hoofdingang komt u bij de administratie en personeelskamer uit. Ook heeft deze school een eigen toneelzaal en gymlokaal (voor de kleuters). Iedere vleugel heeft zijn eigen schoolplein, wat echt een luxe is. Door deze indeling kunnen we veel activiteiten in en om de school realiseren. Momenteel wordt er hard gewerkt achter de schermen aan het project 'Pietersweer'; een nieuwbouw school over een paar jaar voor ons in dezelfde straat! Zodra hier meer over bekend is, nemen we u mee in de ontwikkelingen. 

Samen staan we sterk!
Het gehele team van beide scholen werken gezamenlijk in leerteams om ervaringen uit te wisselen, expertise te delen en verder te professionaliseren. We hanteren een doorgaande leerlijn voor de kinderen van 'peuter tot puber' in samenspraak met de peuterspeelzaal, bso en het voortgezet onderwijs. Tevens worden de 'grote' activiteiten breed uitgezet. Denk hierbij aan onze cultuuragenda, schoolreisjes en kamp groep 8. Ook vindt er ieder jaar ons traditionele Driemasterfeest plaats.

We hebben op beide scholen 'hart & handen'- collega's. Dit zijn lieve, vakbekwame onderwijsassistenten, maar ook een pedagogische coach of andere externen die de kinderen de juiste ondersteuning bieden. Verder investeren we in 'cio's' (collega's in opleiding) en zijn we een praktijkschool voor studenten. Op deze wijze maken veel handen licht(er) werk!