Bij ons op school

Heeft ieder kind het ROER in eigen hand

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving terechtkomen. Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de kinderen en zetten moderne middelen in om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende wereld.

Respect, Open, Eerlijk en Rustig zijn hierbij belangrijke waarden die we de kinderen willen meegeven. 

De Driemaster heeft twee locaties waarbij kinderen middels het leerstofjaarklassensysteem onderwijs krijgen aangeboden. Dit kan zijn in enkele groepen of in combinatiegroepen. Hierbij moet worden opgemerkt dat er steeds meer en steeds vaker groepsdoorbrekende activiteiten plaatsvinden waarbij kinderen op grond van niveau, interesse of keuze worden ingedeeld.