Team

Dit schooljaar (2020-2021) zijn er 25 vaste personeelsleden op De Driemaster

Het managementteam(directie) bestaat uit de dames:

  • Monique de Hon (bovenschools directeur) 
  • Berber Wijnbelt-Klijn (De Driemaster, locatie Wielwijk)
  • Gabriëlle van der Hel (De Driemaster, locatie Westwijk)

Intern begeleider:
Desirée Schmidt verricht op beide locaties zgn. staftaken op het gebied van leerlingbegeleiding. 

Leerkrachten en coördinatoren:
Ook dit schooljaar zijn enkele leerkrachten, naast hun werk voor de groep, ook werkzaam als coördinator voor een werkgroep. Dit gaat om de werkgroepen: Lezen, Taal, Rekenen, Gedrag, Meer- en hoogbegaafdheid, ICT, Communicatie en Cultuur & Techniek.

Onderwijsassistenten:
Op beide locaties zijn er onderwijsassistenten aanwezig om de leerkrachten ondersteuning te bieden bij de begeleiding van de leerlingen.

Vrijwilligers:
Op vrijwilligersbasis zijn er vier administratieve medewerksters op onze locaties werkzaam.

Stagiaires:
Wij vinden het belangrijk dat studenten ervaringen kunnen opdoen in de praktijk. Onze school heeft samenwerkingscontracten met de (academische) pabo van Hogeschool Utrecht, In-Holland en het ROC Da Vinci. Studenten van deze scholen kunnen op obs De Driemaster stage lopen. Ook van andere Pabo’s hebben wij soms studenten. Onderwijsassistenten in opleiding zijn ook van harte welkom.

Foto team Wielwijk     Foto team Westwijk