Team

Dit schooljaar zijn er 31 personeelsleden op De Driemaster

Het managementteam (directie) bestaat uit de dames:

  • Monique de Hon (meerscholen directeur) 
  • Gabriëlle van der Hel (schoolleider)

Intern begeleider:
Ingrid de Bruine verricht op beide locaties coördinerende en begeleidende taken op het gebied van leerlingenzorg. 

Leerkrachten en coördinatoren:
Ook dit schooljaar zijn enkele leerkrachten, naast hun werk voor de groep, ook werkzaam als coördinator voor een werkgroep. Dit gaat om de werkgroepen: Lezen, Taal, Rekenen, Gedrag, Meer- en hoogbegaafdheid, ICT, Communicatie en Cultuur & Techniek.

Onderwijsassistenten:
Op beide locaties zijn er onderwijsassistenten aanwezig om de leerkrachten ondersteuning te bieden bij de begeleiding van de leerlingen.

Pedagogisch coach:
Marja Poker ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten op het gebied van (sociaal)gedrag, emoties, scheiding en de opvoeding.

Vrijwilligers:
Op vrijwilligersbasis zijn er drie administratieve medewerksters op onze locaties werkzaam.

Collega's in opleiding (stagiaires):
Wij vinden het belangrijk dat studenten ervaringen kunnen opdoen in de praktijk. Onze school heeft samenwerkingscontracten met de (academische) pabo van Hogeschool/universiteit Utrecht, In-Holland en het ROC Da Vinci. Studenten van deze scholen kunnen op obs De Driemaster stage lopen. Ook van andere Pabo’s hebben wij soms studenten. Onderwijsassistenten in opleiding zijn ook van harte welkom.

Foto team Wielwijk      Foto team Westwijk