Identiteit

De Driemaster is een openbare school, wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving terecht te komen, op een school die de samenleving weerspiegelt en waar iedereen welkom is! Kinderen kunnen alleen groeien en ontwikkelen in een veilige (leer)omgeving, waarin zij zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Er heerst een goede en open sfeer op onze school. Wij beseffen en respecteren dat ieder mens uniek is en waarbij wij kinderen waarderen om wie ze zijn. Ieder kind is waardevol en talentvol.

Wij willen in goed contact met onze leerlingen en hun ouders een leeromgeving bieden waarin wij elk kind zijn of haar talent laten ontdekken. We zetten ons in voor alle leerlingen. Zowel voor leerlingen bij wie het niet vanzelf gaat als voor leerlingen die meer aankunnen. Ons prima ingerichte structuur in de leerlingen zorg is daar een belangrijk onderdeel van. We bieden passend onderwijs en gaan dan ook uit van de (specifieke) onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Van en met elkaar leren staat in alle leerjaren centraal. Bij de start van elk schooljaar staat de groepsvorming en het creëren van een veilig leef- en leerklimaat centraal. Hierbij wordt volgens de methode "Krachtig van start" gewerkt. Gedurende het gehele jaar is er middels vieringen, thema's en lessen aandacht voor elkaar en voor de gehele samenleving. Denk hierbij aan de verschillende religies, afkomst, pesten, social media en actuele ontwikkelingen.