Missie en Visie

Op De Driemaster staat van en met elkaar leren staat centraal in een veilige omgeving. Iedereen is welkom. Respect Open Eerlijk en Rustig zijn belangrijke waarden die we de kinderen willen meegeven. Elk kind heeft dit ROER in eigen hand. De Driemaster gaat uit van talenten en mogelijkheden van kinderen, hierbij worden moderne middelen ingezet om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende wereld.

In de onderbouw werken we thema gericht op de belevingswereld van kinderen. Er wordt een goede basis gelegd voor de schoolse vaardigheden, gewerkt aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid en hierbij mag ieder kind zichzelf laten zien. Vanaf groep 4 wordt er op de Driemaster steeds meer gewerkt middels digitale middelen om kinderen schoolse vaardigheden aan te leren, waarbij directe feedback en ondersteuning geboden kan worden op zijn/ haar eigen mogelijkheden. Deze hulpmiddelen geven de leerkracht de mogelijkheid de ontwikkeling van het kind nauwgezet te volgen en aan te sturen. Door de goede kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur wordt deze manier van werken binnen de school mogelijk gemaakt.

Om talenten van kinderen te ondersteunen biedt de Driemaster een rijk aanbod van activiteiten aan. Talentontwikkeling wordt zichtbaar in het reguliere aanbod van kunst, cultuur, muziek, drama en sport en daarnaast rijk ingerichte momenten van talentenworkshops. Hierbij worden andere partners gezocht, die samen met de school lessen kunnen verzorgen. Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit is op de Driemaster zichtbaar door de wijze van ouderbetrokkenheid. Met de ouders praten wij op verschillende momenten in het jaar over de ontwikkeling van hun kind. Bij de start van het schooljaar om het kind en de ouders beter te leren kennen, gedurende het jaar om met elkaar in gesprek te zijn over de vorderingen die het kind heeft gemaakt.

Vanaf groep 5 worden de kinderen bij deze gesprekken betrokken, zodat zij eigenaar worden van hun eigen leerproces en vaardigheden zoals:
• het kunnen omgaan met uitgestelde aandacht
• het zelf willen en kunnen bedenken en uitvoeren van oplossingen ·
• samenwerken met anderen
• het hebben van taakoverzicht en het plannen van taken

Naast deze samenwerking staat ouderbetrokkenheid ook in het teken van schoolontwikkeling. Samen met de ouders praten en nadenken over wat we van elkaar verwachten als we nieuwe ontwikkelingen oppakken.