Partners

Het partnerschap van De Driemaster zoekt naast de verbinding met de ouders ook verbinding met andere organisaties die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. De afgelopen jaren heeft De Driemaster een goede samenwerking opgebouwd met;
• De Pop-school voor het geven van rijk gevulde muzieklessen
• De OKK voor aanvullingen op beweegprogramma's zoals het Nijntje diploma in groep 2
• Dienstencentrum voor vormingslessen GVO (Godsdienstig Vormend Onderwijs), HVO (Humanistisch Vormend Onderwijs) en IVO (Islamitisch Vormend Onderwijs)
• Sportverenigingen voor aanvullingen op de gymlessen en kennismaking met de verschillende sporten
• Scholen van Voortgezet onderwijs (VO) voor lessen Engels in groep 8 voor een soepele overstap naar het VO

De Driemaster is sinds kort gaan samenwerken met Eco-schools; hét wereldwijde programma om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. De Driemaster Westwijk heeft hiervoor reeds het Zilveren certificaat behaald met een zeer goede beoordeling. Dit heeft voor deze locatie de 5 aanvulling gegeven dat het leren in ons DNA zit. Dit staat voor Duurzaam, Natuurlijk en Actief waarop het lesaanbod, buitenactiviteiten en nieuwe ontwikkelingen in de school worden afgestemd.

De Driemaster werkt samen met de BSO  Partou en stichting Peuterspeelzalen HG Gezamenlijk worden de mogelijkheden onderzocht voor het vormen van een Integraal Kind Centrum (IKC) op de locatie in de Wielwijk. Een plek in Beneden-Hardinxveld waar kinderen van 0 tot 12 jaar samenkomen, waarbij kansen en mogelijkheden onderzocht gaan worden voor bredere samenwerking tussen opvang en onderwijs.