WO-LOS

 

WO-LOS staat voor Wereld Oriëntatie - Leren door Onderzoek en Samenwerking.

Bij wereldoriëntatie gaat het om de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie.

De nieuwsgierigheid van kinderen is de basisgedachte van WO-LOS.

Wereldoriëntatie wordt aangeboden middels onderzoeksopdrachten die kinderen zelf gaan opstellen. Waar vroeger iets opgezocht werd in een encyclopedie zal nu de vraag vaak worden ingevoerd bij een zoekmachine op internet. Maar is het eerste antwoord ook het juiste antwoord? De kinderen leren kritisch met (digitale) informatie om te gaan en informatie te filteren. Uiteraard wordt informatie ook op anderen manieren verkregen, bijvoorbeeld uit boeken en de krant of door het afnemen van een interview. Ook de natuur intrekken kan een bron van informatie zijn. De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren.

De leerkracht heeft een voornamelijk coachende rol en zorgt ervoor dat de onderzoeksvragen binnen de kerndoelen en leerlijnen vallen.

Kinderen verantwoorden wat ze hebben geleerd door middel van presentaties. Dit kan middels een PowerPoint, muurkrant of welke andere creatieve oplossing dan ook. De kinderen ervaren dat ze trots mogen zijn op wat ze gemaakt en geleerd hebben.

WO-LOS sluit aan bij de interesses en de mogelijkheden van de kinderen en daagt ze uit zich ten volle te ontwikkelen.